เกี่ยวกับเรา

BlackBullcars.com เป็นเว็บไซต์เพื่อการรับซื้อรถยนต์ Premium  แห่งแรก และแห่งเดียว ในประเทศไทย เพื่อตอบสนอง และเติมเต็มความต้องการเพื่อกลุ่มผู้บริโภครถยนต์ยุโรปประเภท พรี เมี่ยม คาร์ (Premium Car) และ ซูเปอร์คาร์ (Super Car) ที่ต้องการ “ขาย” รถยนต์

BlackBullcars.com คือนวัตกรรมใหม่ซึ่งช่วยประเมินราคารถยนต์ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว อย่างเป็นมืออาชีพ ในราคายุตธิรรม ภายใน 3 วินาที และ สามารถรับซื้อรถได้ทันทีภายใน 60นาที หลังจากการประเมิน

“ซื้อเร็ว ซื้อแรง ต้อง BlackBullcars.com”