ค่าใช้จ่ายแฝง

5 ค่าใช้จ่ายแฝงต่างๆ ที่จะตามมาหลังการซื้อรถ

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาภายหลังการซื้อรถ นอกจากภาระค่าผ่อนรถแล้ว ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายอีกหลายตัว ที่เกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งจะตามมาทันทีที่เราตัดสินใจซื้อรถ เรียกได้ว่าเป็น “ค่าใช้จ่ายแฝง”